Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος 'ΙΑ Παλαιολόγος - Η τελευταία ομιλία πριν την Αλωση της Κωνσταντινούπολης

Ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Δραγάσης Παλαιολόγος (8 Φεβρουαρίου 1405 - 29 Μαΐου 1453) ήταν ο τελευταίος βασιλεύων Βυζαντινός αυτοκράτορας, ως μέλος της δυναστείας των Παλαιολόγων, από το 1449 έως το θάνατό του κατά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453). Μετά το θάνατό του, έγινε θρυλική μορφή της ελληνικής λαϊκής παράδοσης ως ο "Μαρμαρωμένος Βασιλιάς", που θα ξυπνήσει και θα ανακτήσει την Αυτοκρατορία και την Κωνσταντινούπολη από τους Οθωμανούς.
Ο θάνατός του σηματοδότησε το τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε συνεχιστεί στην Ανατολή για 977 χρόνια μετά την πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.


wikipedia

Το δέ τήν πόλιν σοί δοῦναι οὔτ' ἐμόν ἐστί οὔτ' ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ· κοινή γάρ γνώμη πᾶντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καί οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν

#Κωνσταντίνος #Παλαιολόγος #μαρμαρωμένος #βασιλιάς #ταφος #Βυζαντινή #Αυτοκρατορία #άλωση #κωνσταντινούπολης #τούρκους #Κωνσταντινούπολη #θρύλοι #παραδόσεις #εκκλησία χαρτης κωνσταντινουπολης 1453

#Κωνσταντίνος #Παλαιολόγος #μαρμαρωμένος

Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος 'ΙΑ Παλαιολόγος - Η τελευταία ομιλία πριν την Αλωση της 

Κωνσταντινούπολης

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις